شبکه پایش گونه های در معرض خطر ایجاد می شود

خبری خوب امروز در جام جم انعکاس یافت:

مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست گفت: برای ارزیابی مداوم گونه های گیاهی و جانوری در معرض خطر انقراض شبکه پایش ایجاد می شود.
    به گزارش ایسنا، ناصر مقدسی افزود: همانند سیستم های پایش در محیط زیست انسانی که آلودگی ها را کنترل می کنند در حوزه محیط زیست طبیعی نیز برای حفاظت از گونه های در معرض خطر انقراض نیازمند یک شبکه پایش هستیم.

عکس تزیینی و از موسسه طرح سرزمین می باشد

 وی تاکید کرد: هم اکنون برخی استان ها مانند یزد، کرمان و خراسان به صورت موردی برای گونه های در معرض انقراض سیستم پایش دارند که اطلاعات بهره برداری از پوشش گیاهی و حیات وحش را جمع آوری می کنند علاوه بر آن برای سراسری کردن این شبکه سیستم های پایش ردگیری را در مکان های مختلف به صورت پایلوت ایجاد کرده ایم.
    به گفته مدیرکل دفتر زیستگاه ها و امور مناطق سازمان حفاظت محیط زیست، با استقرار این شبکه طی برنامه پنجم توسعه وضع گونه های در معرض خطر و آسیب دیده از لحاظ عوامل انسانی و عوامل طبیعی مانند خشکسالی ها بخوبی مشخص شده و برای احیا و حفاظت از آنها به صورت ضربتی برنامه ریزی می شود.
       
 روزنامه جام جم، شماره 3668 به تاریخ 28/1/92، صفحه 17 (جامعه)

/ 0 نظر / 25 بازدید