# محیط_بان

به نظر شما !آیا محیط بانان می توانند به تنهایی ضامن بقای مناطق حفاظت شده باشند؟

باسلام بشما وهمه دوستداران طبیعت با افزایش تعداد وحمایت قوه قضائیه ازمحیط بانان وبا استفاده از تکنو لوژی پیشرفته وعدم ... ادامه مطلب
/ 6 نظر / 18 بازدید