بخشش لازم نیست اعدامش کنید

  حال امروز محیط بانی به جرم انجام وظیفه در انتظار مجازات است. او تنها به جرم کاری که باید انجام می داده بازخواست می شود. مثل روزنامه نگاری که به دلیل افشای حقیقت مواخذه شود: پلیسی که به جرم نگرفتن رشوه مجازات شود و پزشکی که به جرم درمان بیمارش بازخواست شود. دو محیط بان به جرم کشتن انسانی که به طبیعت تجاوز کرده بود محکوم به اعدام شده اند، چه بسا اگر که نمی کشت مانند چند محیط بان دیگر کشته می شد. آنوقت احتمالانه قاتلش پیدا می شد و نه آنکه دل کسی برایش می لرزید و از نبودش افسوس می خورد. مساله یی که بسیار نگران کننده قابل تامل است اینکه اگر محیط بانان اعدام شوند یا قانون از آنان حمایت نکند، چه بر سر سایر محیط بانان خواهد آمد؟ آیا آنان زین پس اگر در محدوده خود شکارچی غیرمجازی ببینند به وظیفه خود عمل می کنند یا خود را به آن راه می زنند که شتر دیدی ندیدی؟ آیا محیط بانان بلایی که سر تقی زاده ها آمده را عبرتی برای خود نمی دانند و آیا دیگر انگیزه یی برای انجام وظیفه محوله دارند؟
    گفتنی ها را گفتم. حال شما هستید و وجدان تان و یک جمله: «بخشش لازم نیست اعدامش کنید.» خودتان ویرگول یا کاما را، آنجا که می پسندید قرار دهید.
    
    
    


 روزنامه اعتماد، شماره 2692 به تاریخ 11/3/92، صفحه 7 (جامعه)

/ 2 نظر / 31 بازدید
مجید

بخشش،لازم نیست اعدامش کنید.

اسماعیل

بخشش،لازم نیست اعدامش کنید.