حکم قطعی شکارچیان متخلف پارک ملی بوجاق

تقریبا 14ماه پیش بود که خبری در مورد  محیط بان شجاع آقای زیباچهره و درگیری وی با شکارچیان متخلف پارک ملی بوچاق تمام فضای محیط زیست کشور را به خود به خودش معطوف کرد و خوشبختانه حالا ظاهرا رای آن شکارچیان متخلف صادر شده .به نقل از روزنامه ایران بخوانید:

محیط بان زیباچهرهرای قطعی محیط بان وظیفه شناس پارک ملی بوجاق صادر شد. محیط زیست گیلان اعلام کرد: رای بدوی صادره درخصوص پرونده ضرب و جرح یکی از محیط بانان پارک ملی بوجاق که در هنگام انجام وظیفه و توقیف سلاح متخلفان، مجروح و به بیمارستان روانه شده بوده در شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان تایید و قطعی شد. این حادثه دردی ماه 1390 به وقوع پیوست که منجر به زخمی شدن محیط بان مرتضی زیباچهره از ناحیه پیشانی و نسوج نرم پیش سری شد.
    محیط بان وظیفه شناس موفق به توقیف سلاح متخلفین که در حال شکار در پارک ملی بودند، شد و پس از بررسی های به عمل آمده سلاح توقیف شده نیز غیرمجاز شناخته شد. تحقیقات محلی و شناخت اولیه مامور منجر به شناسایی متخلفین شد و به همین دلیل شکایتی علیه متخلفین در شعبه یکم دادگاه عمومی لشت نشاء طرح و منجر به
    محکومیت شان به پرداخت دیه، توقیف سلاح و تادیه جزای نقدی به نفع صندوق دولت شد. متهمین خواهان تجدید نظر در رای صادره شدند که شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان با تاکید بر رای اولیه مجموعه مفاد آن را مورد تایید قرار داد.
    رای مصدور با استناد به مواد 42 و 294، بند ج ماده 295 ، تبصره 2 ماده 302 ، 367 و 480 قانون مجازات اسلامی و ماده 13 قانون شکار و صید صادر شد و مجازات های موصوف می بایست در اسرع وقت اعمال شود.
   
    
 روزنامه ایران، شماره 5310 به تاریخ 9/12/91، صفحه 23 (شوک امروز)

/ 0 نظر / 31 بازدید