نخستین گام از یک طرح مهم : آغاز بارور سازی ابرها برای نجات دریاچه ارومیه

راهکارهای عملی مورد نظر قرار گرفت و طی هفته گذشته و با تغییر آب و هوایی اخیر صورت گرفته در آسمان منطقه این اقدام با پرواز یک فروند هواپیمای تحقیقاتی بر فراز دریاچه ارومیه انجام شد. وی با اشاره به این که عمده عوامل کاهش آب دریاچه ارومیه کاهش نزولات جوی و خشکسالی ، کاهش ورودی آب به دریاچه ارومیه و افزایش تبخیر به علت افزایش جهانی دمای هوا است اظهار داشت: این پرواز با نتایج علمی در خور و مفیدی همراه بود که با مطالعه آن می توان به زودی بحث بارور سازی ابرها را چه از طریق هوایی و چه از طریق ژنراتورهای زمینی اجرایی کرد. برشنده همچنین با یادآوری این که تمامی طرح های قابل اجرا برای کاهش اثرات این امر در دستور کار شرکت آب منطقه ای استان قرار گرفته است بیان داشت: بارور کردن ابرها از مهم ترین گزینه های در دست مطالعه و اجرای این شرکت است که از این میان اجرای طرح باروری زمینی ابرها نیز بهترین گزینه برای استان است. این مقام مسئول خاطرنشان کرد: طرح های مختلفی نیز دراین زمینه مورد بررسی قرار گرفته است که این طرح با توجه به شرایط جغرافیایی و اقلیمی آذربایجان غربی و نیز از نظر تسریع در اجرا و کاهش هزینه ها، بهترین گزینه است. برشنده تاکید کرد: تغییرهای اقلیمی و آب و هوایی یک پدیده جهانی است به طوری که با کمبود بارش، از سال آبی 75 -74 تاکنون رقوم ارتفاعی سطح تراز آب دریاچه ارومیه سیر نزولی پیدا کرده و در طول سال های اخیر آب دریاچه بیشتر از 6 متر کاهش داشته که نیازمند عزم ملی و منطقه‌ای برای نجات این اکوسیستم با ارزش و بحران زده است. وی با اشاره به این که آذربایجان غربی در مسیر توده های هوایی مرطوب مدیترانه ای و ارتفاعات مرزی در بهترین حالت برای شروع این طرح قرار دارد گفت: این طرح با نصب ژنراتورهای مربوطه در ارتفاعات و تزریق مواد بارور کننده همچون یدور نقره، اکسیژن جامد و یخ خشک با شیوه های مخصوص اجرا می شود. معاون طرح و توسعه شرکت آب منطقه ای آذربایجان غربی گفت: این طرح برای اجرا در نشست های تخصصی با مدیران ارشد استانی و معاونت های برنامه ریزی استانداری نیز مطرح شده و دو میلیارد ریال اعتبار نیز برای اجرای طرح های مطالعاتی درخواست شده که مورد تصویب نیز قرار گرفته است. با به خطر افتادن وضعیت این دریاچه علاوه بر تهدیدهای زیست محیطی استان، حیات گونه های با ارزش و نادر کشور از جمله گوزن زرد ایرانی و... نیز به خطر خواهد افتاد.

منبع : اداره حفاظت محیط زیست کاشمر

/ 0 نظر / 15 بازدید