سیزده تون بدر

هموطنان عزیزی هستند که روز طبیعت رو تبدیل کردن به روز نابود کردن طبیعت ...،طبیعت رو به بهانه نحسی سیزده فدای تفریحمون کردیم غافل از اینکه آیندگانی هم وجود دارند...

 

/ 0 نظر / 40 بازدید