اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد- ریو2012

شرکت کنندگان اجلاس توسعه پایدار سازمان ملل متحد- ریو2012 

میلیونها نفر ساکن این سیاره خاکی، شعار "زمین در قبال کارهای ما صبر نخواهد کرد"را سر داده اند. به نظر می رسد مسائل زیست محیطی در پشت هیاهوی رکود اقتصادی جهان محو گردیده است و کشورهای توسعه یافته به بهانه فرار از این رکود به هر اقدامی دست می زنند. این در حالی است که مشکلات زمین فروکش نکرده بلکه ما آنها را نادیده می گیریم. ما همچنان دی اکسیدکربن را به عنوان یکی از عوامل تغییرات آب و هوا به جو زمین پمپاژ می کنیم. رودخانه ها، چشمه ها، دریاچه ها و اقیانوس ها پا به پای هوای ما آلوده مانده اند. روزی نیست که خبری در مورد شکسته شدن لوله های نفتی یا نشت نفت به آبها و یا کوهی از مشکلات دیگر زیست محیطی شنیده نشود.

وقت آن است که ما با همدیگر متحد شویم و همصدا و هم پیام در خصوص نجات زمین فریاد برآوریم. ما از قول ها و شعارهای بدون عمل که برای پاسخ به نگرانی های مردم داده اید، خسته شده ایم. وقت آن رسیده که رهبران جهان در راه رسیدن به ثبات و پایداری اقتصادی به طور جدی مسائل اقتصاد سبز را در نظر بگیرند.

 از دولت های جهان خصوصا کشورهای توسعه یافته ،می خواهیم:

1-    از انرژی های تجدید پذیر استفاده کنند،

2-     در بهره وری انرژی سرمایه گذاری نمایند،

3-     از دادن یارانه به سوخت های فسیلی خودداری کنند .

4-     انرژی پاک و در دسترس همه را ایجاد نمایند.

5-    مسائل اقتصاد سبز وتوسعه پایدار را جدی بگیرند.

 

ما از رهبران جهان که در کنفرانس توسعه پایدار سازمان ملل متحد در ریودوژانیرو شرکت خواهند نمود، تقاضا می نمائیم: هرچه سریعتر اقداماتی را که باعث تخریب و تهدید محیط زیست می شوند، متوقف نموده و از همین حالا به حفاظت از سیاره ما بپردازند.

 (ما نمی توانیم صبر کنیم ، آینده محیط زیست  ما در خطر است).  

Mobilize the Earth
 

Mobilize the Earth™

For Earth Day 2012 we are mobilizing the planet simply to say one thing: the Earth won't wait. It seems that environmental issues have been put on the back burner as we are in the midst of a global recession. Yet, the problems that the Earth faces will not subside simply because we choose to ignore them. We continue to constantly pump carbon dioxide into the atmosphere as climate change advances unabated. Our rivers, streams, lakes and oceans remain polluted along with our air. Nowadays, it seems all too often that we hear of another oil spill or pipeline break or another mountain leveled to mine for dirty coal.

It is time for us to Mobilize the Earth™ and speak with one voice, one message. We are tired of the lip service paid to the concerns of everyday people. It’s time our leaders put us on the path to sustainability and address our economic future by taking the green economy seriously.

Join us on Earth Day, April 22, 2012, as we Mobilize the Earth™ and demand action from the world’s governments to embrace renewable energy, invest in energy efficiency, end dirty fuel subsidies, and make energy accessible to all.  Together we will marshal A Billion Acts of Green®, gather petitions, register voters and build the support necessary to enact change. 

At the United Nations Conference on Sustainable Development in Rio de Janeiro in June, 2012, we will demand that our world leaders stop delaying and begin protecting our planet now.  We cannot wait to act; our Earth’s future is at stake.

ویدیو کنفرانس ریو +20 رااز اینجاببینید

 

/ 1 نظر / 33 بازدید
سعید شفیعیان

همکار ارجمندم سلام همزمان با عید سعید مبعث ، شکوهمند ترین صحنه ای که یک محیط بان در ایران می تواند مشاهده کند ، را ثبت کردم دوست دارم در شرینی این صحنه شریکم باشی