شکار در فصل بهار خط قرمز است

 مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست با بیان اینکه بهار، فصل زاد و ولد گونه های جانوری است، گفت: شکار جانوران در این فصل از سال در سراسر کشور و در تمام مناطق، ممنوع و این خط قرمز سازمان محیط زیست است. علیرضا مزینانی با اعلام اینکه فصل بهار، فصل زاد و ولد اکثر گونه های جانوری می باشد، به فارس گفت: به همین دلیل شکار حیوانات در این فصل از سال در همه مناطق اعم از مناطق شکار ممنوع، مناطق حفاظت شده و مناطق آزاد، در سراسر کشور ممنوع است. وی همچنین بیان داشت: مدیریت شکار و صید بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است؛ از این رو این سازمان برخورد قانونی را با افرادی که اقدام به شکار گونه های جانوری در این فصل از سال می کنند، صورت می دهد. مدیرکل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان محیط زیست متذکر شد: شکار گونه های جانوری، خط قرمز سازمان محیط زیست به افراد در این فصل از سال است. این مقام مسئول با تاکید بر برخوردهای قانونی با متخلفانی که در این فصل از سال به شکار گونه های جانوری اقدام می کنند، بیان داشت: سازمان محیط زیست در فصل بهار حتی با افرادی که توسط سلاح هایی که نیاز به اخذ پروانه شکار نیز ندارد مانند اسلحه های ساچمه زنی 5/4، به شکار در طبیعت اقدام می کنند، برخورد جدی صورت می دهد. مزینانی گفت: براساس مقررات، با افرادی که عمل آنها در نهایت به تخریب محیط زیست منجر می شود، برخوردهای قانونی صورت می گیرد، همچنین برای متخلفانی که در فصل بهار به شکار گونه های جانوری اقدام می کنند، علاوه بر جزای نقدی، پرونده قضایی نیز تشکیل و پروانه حمل سلاح این دسته از افراد لغو می شود.

روزنامه ایران، شماره 5333 به تاریخ 17/1/92، صفحه 4 (اجتماعی)

/ 0 نظر / 26 بازدید