روزی برای زمین

٣۶۴ روز برای انسانها یک روز برای زمین ، اونم اگه باشه !!

 

 تغییرات اقلیمی ، باعث ایجاد اتفاقات ناگوار و تاسف باری در گوشه و کنار جهان گردیده و این تغییرات همگی بدلیل استفاده نادرست انسان از منابع طبیعی اتفاق افتاده است . تخریب درختان وپوشش گیاهی ،آلوده نمودن آب وخاک به سموم و آلاینده های شیمیایی ، ورود پساب های صنعتی به آب های زیرزمینی ، تسطیح گسترده و خارج از اصول اراضی ، استفاده گسترده از سوختهای فسیلی و کودهای شیمیایی و ....  ما را به سمتی سوق می دهد که در آینده نزدیک موجودیت بشریت بشدت مورد تهدید قرار خواهد گرفت.

از این رو سازمانهای بین المللی روزی را بصورت نمادین بعنوان روز زمین نامگذاری نموده اند. در ایران عزیزمان نیز که یکی از زیباترین کشورهای دنیا است، روز دوم اردیبهشت هرسال همگام با سایر کشورهای دنیا، بعنوان زمین پاک نامگذاری گردیده است ،تا در این روز برای دقایقی هم که شده بفکر زمین ، مامنی که پروردگار بلندمرتبه برای اشرف مخلوقاتش قرار داد و آن را تمام و کمال درتسخیرش گذاشت ، بیفتیم و بر ای آبادانی و کم کردن اثرات تخریب آن توسط انسان بیندیشیم.

 

/ 0 نظر / 49 بازدید