حجت الاسلام والمسلمین مفیدی از اعضای شورای استفتای دفتر این مرجع تقلید اظهارداشت: نظر حضرت آیت الله مکارم شیرازی در مورد ارتکاب قتل توسط محیط بان این است: ‘اگر به محیط بان حمله شده و هیچ راهی برای دفاع از خود غیر از این راه نداشته باشد, خون مقتول هدر است.’

حکم آیت الله مکارم شیرازی در مورد ارتکاب به قتل یک محیط بان
وی با تکذیب هرگونه مطلب نقل شده در این زمینه توسط برخی سایت های خبری، اظهار داشت: غیر از این مطلب، هر چیزی که در این زمینه از این مرجع تقلید نقل شده کذب است.

منبع ایرنا