واقعا عجیب است که انسانی برای خوشگذرانی، حیوانی را برای شکارحیوان دیگری آموزش دهد و ازاین نزاع لذت ببرد!.ولی ظاهرا در این دنیای به اصطلاح مدرن بعضی اشخاص هنوز هم بروی وجدان انسانی خود پا می نهند و گویی هیچگاه نمی خواهند متمدن شوند.

اعراب حاشیه خلیج فارس که ید طولایی برای آزار پرندگان شکاری و صید هوبره دارند. حالا به تفریح جدیدتری روی آورده اند و جالب تر آنکه آنچنان از این تفریح ناجوانمردانه در تارنماهای خود صحبت می کنند که شایدکاری است مایه مباهات...!!!!

این شاید زنگ خطری باشد برای یوزپلنگ و آهوی ایرانی همچنان که بازهای شکاری سالهاست که ملعبه دست عربها شده اند!

در تصاویر زیر صحنه های صید آهو بوسیله یوزپلنگ دست آموز ،توسط یک عرب، دیده می شود!ناراحت

 

تصاویر بیشتر در ادامه مطلب