سبزپرس – گروه محیط طبیعی: محیط بانان پارک ملی بمو موفق شدند از فاصله ای بسیار نزدیک، از پلنگ ایرانی که در حال پرسه زدن در ارتفاعات پارک ملی بمو بود فیلمبرداری کنند.

 پلنگ ایرانی- انجمن طرح سرزمین

به گزارش سبزپرس، این محیط بانان بعد از ظهر روز چهارشنبه (ششم اردیبهشت) حین گشت زنی در پارک ملی بمو متوجه حضور یک پلنگ شدند و پس از آنکه با احتیاط به آن نزدیک شدند، از این گربه زیبا فیلم برداری کردند. 
«حسینعلی ابراهیمی کارنامی» مدیر کل حفاظت محیط زیست فارس در این باره گفت: فیلم برداری از این پلنگ زیبا از نزدیکترین فاصله ممکن صورت گرفته که در نوع خود بی نظیر است. به نحوی که در این فیلم، صدای غرش و رفتار قلمرو طلبی پلنگ به خوبی واضح و شفاف است.
وی افزود: پلنگ ایرانی از جمله بزرگترین گربه سان دنیاست که در ارتفاعات بلند کوهستانی زندگی می کند. مشاهده پلنگ در طبیعت نیز خیلی به ندرت رخ می دهد. این جانور زیرک اجازه مشاهده شدن را به کمتر کسی می دهد. بنابراین این فیلم برداری، در نوع خود در خور توجه است.

نکته قابل توجه : در متن خبر هیچ نام و نشانی از محیط بانان زحمتکشی که موفق به تصویر برداری بااین کیفیت  از این گونه نادر شدند دیده نمیشود.