محیط بانان باید تاوان گشت و گذار شکارکشها را در تعطیلات نوروز  هم بدهند.امسال شروعش برای محیط بانان این سرزمین توام بوده با اخباری ناگوار اینجا و اینجا .

شکارکشها ناجوانمردانه بر  تارک طبیعت این سرزمین یورش می برند و هرگاه محیط بانی را سد راه خود بینند در کمال خونسردی او را آماج گلوله های آتشینشان قرار می دهند.اینها جدا است از آن تهدیدها و ناسزاهایی که  بر زحمتکشان طبیعت ایران  روا می دارند.و بازهم کوچکی و حقارت قوانین شکارو صید و حفاظت از محیط زیست کشور،چنان جراتی به این شکارکش ها می دهد که بدون در نظر گرفتن  حکم انسانیت  اینچنین محیط بانان این سرزمین و طبیعتی که متعلق به تمام ایران است را هدف قرار می دهند.

حالا سوال اینجاست "اگر این اتفاق برعکس افتاده بود ؟!!"

سبزپرس : درگیری محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز در پارک ملی گلستان؛
محیطبان گلستان زیر تیغ جراحان / ضارب اصلی متواری است

سایت سازمان محیط زیست: دومین درگیری محیطبانان با شکارچیان غیرمجاز در سال 1391/ 
مدیر کل حفاظت محیط زیست استان فارس از مجروح شدن سه نفر از محیط بانان  میان جنگل فسا  در منطقه میان جنگل در استان فارس خبر داد