استان بوشهر – شهرستان دیر- بخش بردخون – منطقه حفاظت شده مند بردخون

تقدیم به محیط بانان منطقه حفاظت شده مند

اینجا یکی از بکرترین نقاط روی زمین است ! سالهاست که بکر مانده ،هم طبیعتش و هم حیات وحشش!.داخل پوست منطقه که  می روی تلاش محیط بانانش را به وضوح می بینی و نقشی که اینان در پایداری این اکوسیستم دارند. محیط بانانی که سختی و مشکلات زندگی و کار ، را شرمنده کرده اند و شبانه روز از این طبیعت حفاظت می کنند.

 آهو

کمی که دقیق تر می شوی محیط بان کهنسال و با تجربه ای را می بینی که تمام زندگیش را وقف این منطقه نموده است .او 33سال است شبانه روزش را پای منطقه گذرانده .از آن زمانی که با پای پیاده و به تنهایی حافظ آن بود و حالاکه بازهم همچون روز اول پا به پای جوانان می دود. همه کریم می خوانندش .البته زایر کریم و کریم شفیع نیا نیز نام های مصطلح دیگری است که با اوست.

 دوربین کشی

جایی به نام کپر در دل منطقه آسایشگاه محیط بانان منطقه است ،البته پاسگاه محیط بانی هم دارند ولی بقول آن محیط بان قدیمی "پایگاه ما جایی است که خطر، آهو ها را تهدید می کند" واقعا بسر بردن در اینجا(کپر) برای یک شب خیلی سخت است ، چه برسد به چند ماه! ولی چاره چیست باید طبیعت را حافظ بود .

 

محیط بانان اینجا ، ادارتمند امام رضا (ع) هستند و با یاد او صبح تا شب به گشت زنی و مراقبت از منطقه می پردازند و نتیجه اش را هم گرفته اند.جمعیت آهوانشان هرسال روبه افزایش است و حالا نزدیک به 600 تایی شده.

گله های آهو

باب شهادت هنوز هم برای محیط بانان اینجا بسته نشده ،چند سال پیش محیط بانان عزیز و بزرگوار "علی کشاورز" و" شهیدقلی بیرامی "شربت شهادت را عاشقانه برای حفاظت از این منطقه نوشیده اند و حالا این محیط بانان وام دار خون آنانند

 

خودشان می گویند مردم منطقه خیلی به ما کمک می کنند.آنها مردم منطقه را نجیب ترین انسانهای طبیعت دوستی می دانند که تا بحال با آنها برخورد نموده اند. بر این باورند که اگر همکاری محلی ها نبود حفاظت از منطقه با این تعداد نیرو و امکانات بسیار مشکل بود.

 

و در آخر گله ای ندارند،جالب است که دغدغه اصلیشان حقوق کم و پرداخت نشدن اضافه کار و ماموریتشان نیست ، آنها از بی مهری مسئولان و کم لطفی آنها نسبت به محیط زیست نیز ، داد سخن نمی دهند، تنها ... خشکسالی شدید امسال  منطقه آنها را نگران کرده که جمعیت  آهوان  را به شدت تهدید می کند!واقعاً....