شاید شماهم محمد کبادی را بشناسید . همانکه قرار است طول خلیج فارس را برای ثبت رکوردی جهانی بنام خلیج فارس شنا کند.بله درست است شناگر طول خلیج فارس را می گویم.افتخار داشتم چند روزی را درکنار او باشم و مهمان ما باشد .چشمانش برقی از حس وطن پرستی داشت و افتخارش ایران و ایرانی . وضعیت محیط زیست قسمتی ازدغدغه های اوست .

محمد کبادی شناگر طول خلیج فارس

محمد یکی از زبده ترین امدادگران جمعیت هلال احمر ایران نیز هست.

تمام ایرانیان عاشق ایرانند واین را درعمل ثابت کرده اند.محمد کبادی هدف از این کارخود را اعتلای نام خلیج تا ابد فارس می دانست و چه زیبا این حس خود را بیان می کرد: "ایران یعنی عشق و خلیج فارس یعنی عظمت تاریخ این کشور. نام خلیج فارس همیشه فارس خواهد ماند »

جالب بود وقتی دغدغه های زیست محیطی او را شنیدم .وی مهمترین هدف جنبی از حرکت خود را اشاعه فرهنگ زیست محیطی بخصوص محیط زیست خلیج فارس می داند . او محیط زیست را سرمایه ای برای آیندگان قلمداد کرده و با تمام وجود برای حفاظت از محیط زیست می کوشد. شناگر خلیج فارس عضو یکی از سازمانهای مردم نهاد زیست محیطی به نام مهرگان پرتو پژوه است که اقدامات بسیارخوبی را در اشاعه فرهنگ زیست محیطی انجام داده است.

برای این عزیز ایرانی که قصد سربلند نمودن نام ایران و خلیج همیشه فارس را دارد آرزوی موفقیت و سلامت دارم .

وبسایت شناگر خلیج فارس موقعیت لحظه ای او را نشان می دهد.

ادامه مطلب عکسهایی از نجات لاکپشت دریایی توسط شناگر خلیج فارس را ببینید