چهره خونینت را که ، مصداق رنج ها و دردهایت هست ،می بوسم . زیباترین چهره دنیا ، چهره ای است که برای پاسداری از آرمانهایش خونین شود .مدال افتخاری که تو امروز بر پیشانی زده ای گواهی دهنده مظلومیتت خواهد بود در روز قیامت.محیط بان عزیز !سالهاست که با تمام ناملایمات از آرمانهایت پا پس نکشیده ای و حفاظت از بی دفاع ترین موجودات را بعنوان وظیفه ای سنگین به انجام رسانیده ای.دستانت را و چهره زیبایت می بوسم مرتضی جان

خبری دیگر از جدال نابرابر شکارکشها و محیط بانان در سبز پرس درج گردید . انسان متاثر می شود ، چرا کسی را که برای حفاظت از انفال در حال تلاش است، اینگونه بدون ترس مورد تعرض قرار می دهند . مرتضی زیبا چهره، محیط بان سرافراز پارک ملی بوجاق (استان گیلان) است که چندی پیش حین مواجه با شکارکشان غیر مجاز  از ناحیه سر مجروح گردید. متن خبر را در سبزپرس بخوانید شما هم