حکم اعدام محیط بان اسد تقی زاده در دیوان عالی کشور تایید شد! 

داشتم بمناسبت روز محیط بان متنی را آماده می کردم که یکی از دوستان پیامی را با مضمون زیر برایم ارسال نمود:

"متاسفانه حکم اعدام محیط بان تقی زاده در دیوان عالی کشور مورد تایید قرار گرفت و ..."!

نمی دانم چند بار پیام را خواندم ولی می دانم برای لحظاتی شوکه شدم .باورش خیلی سخته حکم اعدام برای کسی که حین انجام وظیفه و برای جلوگیری از تضییع  حقوق ملی و از همه مهمتر برای دفاع از خود دست به اقدامی زده که اگر او این کار را نمی کرد حادثه ای برعکس رقم می خورد .البته الان حکم نیز برعکس صادر می گردید.

تو را بخدا اطلاع رسانی کنید

اطلاع رسانی و اعتراض کنید