این هفته بنام دولت نام گذاری شده .این روزها یادآور زمانهایی نچندان دور است که مردانی از جنس آسمان با دلهایی پر از عشق به ایران اسلامی از تمام توان خود برای تعالی و ترقی این سرزمین کوشیدند و مردانه جانشان را نثار مقدم یار نمودند.

کسانی که افق را نشانه رفته بودند و وقتی که دیدند برای رسیدن به آن باید فدا شوند درنگ نکردند.با خون خود نهالی را آبیاری نمودند که اکنون به درختی تنومند تبدیل گشته است.حافظان طبیعت این سرزمین نیز در سنگری به جنس طبیعت ، مردانه درخشیده اند و با نثار خون خود گوشه ای از این درخت جوان را آبیاری نموده اند.

پوستر شهدا- برای دریافت فایل با کیفیت بالا کلیک کنید

این هفته ،زمانی مناسب برای تقدیر همگانی، از جانفشانی های شهدایی که با لباس محیط بانی از انفال خداوند حفاظت نموده اند،است. براستی که باب شهادت برای ایشان هرگز بسته نخواهد شد. محیط زیست ایران در سال گذشته شاهد شهادت 6 نفر از بهترین محیط بانانش بود. بدین ترتیب شهدای محیط بان ایران به عدد 112 رسید .

روحشان شاد

پوستر موجود تصاویر شهدای عزیز محیط بان در سال 89 می باشد.متاسفانه عکس باکیفیت تری از شهیدان الله داد و پرهام بدستمان نرسید.

پوستر با کیفیت بالاتری نیز با کلیک بروی آن در دسترستان قرار خواهد گرفت.