اینبار حادثه ای دیگر برای محیط بانی دیگر از سمنان ، شهید کارنامیجامعه محیط زیست ایران را درسوگ فرو برد . شهید علیرضا کارنامی که بنابر گفته اکثر دوستان و همکارانش در آن استان کارنامه درخشانی در راه دفاع از انفال داشت ، درحین ماموریت بر اثرتصادف به دیار باقی شتافت .روحش شاد.این اتفاق ناگوار را به خانواده معظم آن شهید بزرگوار و همه محیط بانان غیور و خستگی ناپذیر ایران عزیز تسلیت عرض می نمایم.

خبر سبزپرس دراین مورد

تخلف شکارچیان غیرمجاز این بار نه تنها به قیمت جان حیوانات بی گناه که به قیمت جان یک محیط بان انجامید. آخرین خبرها حاکی از آن است که در پی تصادفی که چهارشنبه شب در استان سمنان برای خودروی حامل محیط بانانی رخ داد که متخلفان شکارکش را تحویل مقامات قانونی داده بودند، یکی از دو محیط بان حاضر در خودرو به شهادت رسید. مراسم ختم این محیط بان شهید امروز در روستای عالی کلاه برگزار شد.