جای خوشحالی است از اینکه جمعیتی دیگراز آهوان یک منطقه احیاء می گردد.دیمه خوزستان سالها بود که دیگر شاهد جست وخیز آهوانش نبود و دلش برای بازی بره آهوان بسیار تنگ شده بود.به همت کسانی که عاشق طبیعت بودند و درعکس از صادق پورسالم راس آنها انسانی واقعاً عاشق محیط زیست،آقای محمودی راد(مدیرکل اسبق حفاظت محیط زیست خوزستان و فعلی مازندران) طرح انتقال آهو به دیمه خوزستان از دشت مند واقع در بخش بردخون و جزیره خارک استان بوشهر کلید خورد و امروز شاهد تولد اولین بره آهو هستیم.به محیط بانان و دوستداران طبیعت دیمه و ایران ، پیچیدن دوباره صدای بره آهو را دشت دیمه تبریک می گویم.

متن خبر را در سبز پرس اینجا بخوانید

درخصوص انتقال آهو به دیمه بیشتر بدانید

محیط بان