بزرگنمایی

سبزپرس – گروه محیط طبیعی: رئیس سازمان حفاظت محیط زیست از پیگیری‌های این سازمان برای دریافت سهمیه اختصاصی بنزین برای پاسگاه‌های محیط بانی و واحدهای اجرایی حفاظت محیط زیست خبر داد.

    محمد جواد محمدی زاده در گفت و گو با خبرنگار سبزپرس گفت: برای فعالیت واحدهای دولتی، نرخ سوخت واحد لحاظ شده است اما . . .


آن تعداد از دستگاه‌هایی که مانند سازمان حفاظت محیط زیست که جنس کارشان ماموریت‌های بیابانی است و مستلزم سوخت فوق العاده هستند قاعدتا به سهمیه‌های ویژه نیاز دارند. 

   او تصریح کرد: ما بر همین اساس پیگیری‌هایی را انجام داده‌ایم تا سهمیه سوخت کافی برای واحدهای ما در نظر گرفته شود که هم از لحاظ منابع مالی تقویت شویم و هم در تجهیزات مورد نیاز و خودرو از وسایلی استفاده کنیم که مصرف پایین سوخت داشته باشند. 

   محمدی زاده خاطر نشان کرد: هم اکنون در حال پیگیری هستیم تا اگر میسر باشد برای هر پاسگاه محیط بانی، سهمیه‌های مشخصی در نظر گرفته شود که با مشکل سوخت روبرو نباشیم. 

   پیش از این محمد باقر صدوق، معاون محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست گفته بود که واحدهای محیطبانی این سازمان از نظر سهمیه سوخت با مشکل روبرو هستند و سوخت در نظر گرفته شده برای وسایل نقلیه این واحدها، کفاف فعالیت آنها را نمی‌دهد. 

   صدوق گفته بود که محیط بانی‌ها مجبورند تا بخش عمده‌ای از بودجه در اختیار خود را برای خرید بنزین با نرخ آزاد و با قیمت هر لیتر 700 تومان صرف کنند و به همین دلیل بودجه‌های در نظر گرفته شده، کفاف فعالیت‌های پاسگاه‌های محیطبانی و واحدهای اجرایی حفاظت محیط زیست را نمی‌دهد. 

   برخی از محیطبانان می‌گویند از آنجا که خودروهای مورد استفاده در واحدهای اجرایی محیط زیست، از نوع خودروهای دو دیفرانسیل و پر مصرف است، سهمیه در نظر گرفته شده برای خودروهای آنها در همان روزهای ابتدایی ماه به پایان می‌رسد و آنها مجبورند تا از بنزین با نرخ آزاد استفاده کنند.

منبع:http://isdle.ir