سبزپرس- گروه منابع طبیعی: در چهارمین روز از بهمن ماه سال 81 کیهان جعفر یکی از اشرار منطقه عثمانوند کرمانشاه با به رگبار بستن چهار نفر از جنگلبانان کرمانشاه آنها را به شهادت رساند. حال بعد از گذشت هشت سال در اواخر آذرماه او که هشت سال به اتهام قتل فراری بود در درگیری کشته شد. فرزند جنگلبان شهید الله کرم قدمی با اشاره به مرگ پدرش در هشت سال پیش گفت: زمانی که کیهان جعفر پدرم و 3 جنگل بان دیگر را در کنار پاسگاه به رگبار بست آن سه نفر در دم شهید شدند؛ اما پدرم تا 3 روز در بیمارستان زنده بود.

     جهانگیر قدمی در گفت و گو با سبزپرس با اشاره به اینکه قاتل قصد انتقام گیری از جنگل بانها را داشت، گفت: کیهان جعفر یکی از قاچاقچیان معروف زغال ...


در منطقه بود که یک بار توسط پدرم و همکارانش با 70 گونی زغال دستگیر و زندانی شد.

    اوادامه داد: این فرد مدتی زندانی بود و بعد از اینکه آزاد شد تصمیم به انتقام از پدرم و همکارانش گرفت. برای همین به پاسگاه آنها رفت و با رگبار همه را شهید کرد.

    فرزند این جنگل بان شهید با اشاره به اینکه یک تیر به شکم پدرش اصابت کرده بود و پدرش مدتی در بیمارستان زنده بود، گفت: پدرم قاتل را پیش از مرگ شناسایی کرد و همان زمان به ماموران نیروی انتظامی گفت که قاتل کیست. اما قاتل در این مدت فراری بود تا اینکه در نهایت در همین ماه پیش او در درگیری کشته شد.

    قدمی در پاسخ به وضعیت پرونده این جنگلبانان شهید در بنیاد شهید گفت: آنها می گویند قوانین منابع طبیعی با بنیاد مغایرت دارد و پرونده ما در انتظار رای دیوان عدالت اداری است. البته ما امیدواریم با مصوبه جدید دولت در این باره تا سال آینده جز خانواد شهدا محسوب شویم.

    او با اشاره به سابقه 29 ساله خدمت پدرش در سازمان جنگلها و مراتع گفت: این افراد در روز جمعه که همه مسئولان تعطیل بودند، سرکار حضور داشتند و در همین روز هم شهید شدند. مسئولان نباید بگذارند خون آنها پایمال شود.

    در  21 آذر ماه امسال کیهان جعفر قاتل چهار جنگلبان شهید و از اشرار نامی منطقه عثمانوند کرمانشاه که هشت سال متواری بود در درگیری با ماموران نیروی انتظامی کشته شد.