ببخشید دیر جهت تبریک سال نو خدمت می رسم .

امیدوارم سال جدید سالی توام با سعادت و خوشبختی برای تمامی مردم سرزمین زیبایم ایران و همه مردم دنیا باشه.دعا میکنم حفاظت از محیط زیست در سال جدید دغدغه اصلی دولتمردان ما باشه.دعا میکنم متولیان محیط زیست در پیشبرد اهداف خود برای حفاظت و نگهداری از محیط زیست این کشور موفق باشند.دعا میکنم محیط بانان عزیز این سرزمین با آسایش خیال و پرتوان در برابر مخربان طبیعت ایستادگی کنند.دعا میکنم مردم دوستداشتنی ایران حفاظت از محیط زیست را به عنوان وظیفه ای عمومی تلقی کرده و برای پاسداشت آن از هیچ کوششی دریغ نکنند و دعا میکنم محیط زیست ما در این سال آسیبی نبیند