سبزپرس – گزارش تصویری: گاهی نیازی نیست اتفاقی عجیب و غیرعادی رخ دهد تا عکس هایی از آن در رسانه ها منتشر شود. در دنیای پر سر و صدای امروز با انبوه اتفاقات بد و بعضاً خوب(!) هر از گاهی بهتر است که اصل و منشأ و سرآغاز را به یاد بیاوریم؛ طبیعت را با تمام لطافت ها و خشونت هایش در ذهن مرور کنیم و (هر چند از پشت مانیتور) ظرافت های آن را در خاطر بیاوریم. قلب های تپندۀ کره زمین را دوست بداریم و بدانیم، آنچه بیش از هرچیز ما را در این کره خاکی پایدار می کند، صلح و دوستی است. (این عکس ها از مجموعه عکس های نشریه معتبر National geographic انتخاب شده اند.)