چندی قبل " علت تمرد شکارچیان غیرقانونی در برابر محیط بانان" را به نظر سنجی گذاشتم که نتایج زیر را دربرداشت.برخود لازم دیدم نتایج را به عنوان مطلبی جهت استفاده و تحلیل شما عزیزان در بلاگم قرار دهم.


آنچه پیداست و سالهاست که محیط زیست از آن رنج می برد قوانین واقعاً ضعیف و قدیمی حفاظت محیط زیست است که امیدواریم  با بهبود این قوانین در کنار بالا بردن سطح آگاهی های عمومی و امکانات حفاظت از مناطق وضعیت بهتری را شاهد باشیم.