محیط بانان با تمام وجود برای حفاظت ازمحیط زیست و حیات وحش می کوشند .این تلاشها محدود به زمان ومکان خاصی نمی شود ودقیقاً وصل است به عشق وعلاقه ای که در محیط بانان بوجود آمده.درک طبیعت لایزال خداوندی باعث می شود به موجودات دیگر همانند انسان نگاه کنی و  تمام تلاشت را برای بهتر شدن وضعیت آنها انجام  دهی!

 کاری که محیط بانان غیور حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان - استان بوشهر انجام داده اند. ثابت جوکار مرد خستگی ناپذیر محیط زیست شهرستان و همکاران ایشان در پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بوشکان بدلیل خشک شدن آبشخورهای منطقه اقدام به ساخت ابشخور در منطقه کوهستانی بخش بوشکان نموده اند.درپی متن و عکس هایی از این اقدام خوب می آید.به دوستان عزیزم آقای جوکار ، نوروزی و همه محیط بانان پاسگاه محیط بانی شهید محمدی بخش بوشگان خسته نباشید می گم!

ثابت جوکار رئیس حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان: در شهرستان دشتستان خشکسالی پی در پی در چند سال گذشته و کمی بارش در سطح شهرستان باعث خشک شدن تعداد زیادی از چشمه ها و یا کم اب شدن انها شده است که مامورین یگان حفاظت محیط زیست شهرستان دشتستان  مستقر در محیط بانی شهید محمدی بخش بوشکان در اجرای وظایف خود نسبت به آبرسانی برای حیات وحش در زیستگاهها و ایجاد آبشخور و انتقال آب اقدام و باعث نجات جان صدها گونه حیات وحش در منطقه شده اند که تصاویر گویای تلاش بی وقفه مامورین در اجرای وظایف خود می باشد.

لذا از همه ی مردم شریف استان خصوصا شهرستان دشتستان خواستار همکاری برای حفظ حیات وحش و طبیعت هستیم چون به دلیل کم آبی در مناطق حیات وحش ،جهت رفع تشنگی به طرف زمین های کشاورزی و باغات امده که نیاز به مراقبت از انها می باشد و حفاظت درست و بهینه از نعمت های خدادادی موجب رضایت خداوند خواهد بود.

 

 

ادامه مطلب  را هم ببینید


عکسها و مطلب بیشتر را می توانید در وبسایت دیار مهر ببینید