خرس قهوه ای

استان لرستان به دلیل قرار گرفتن در زاگرس میانی دارای طبیعت بکر و پرجاذبه ای است که زیستگاه بسیاری از گونه های کمیاب و حتی در خطر انقراض به شمار می رود .  متاسفانه این طبیعت بکر همواره مورد دست درازی افراد سودجو و منفعت طلبی  . . .

(( در ادامه مطلب))


ادامه مطلب ...