خبر زیر در مورد مظلومیت محیط بانانی است که همواره برای حراست از عرصه های طبیعی کشور از هرگونه جانفشانی دریغ نمی کنند.

تبریز ـ مهرداد خوشکار مقدم: محیط بانان سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قوانین استخدامى، کارمند دولتى محسوب مى شوند. اما باتوجه به شرایط کارى خویش وضعیتى شبیه نیروهاى انتظامى یا شبه نظامى دارند.
این درحالى است که . . . ( در ادامه مطلب)


ادامه مطلب ...