اگر نگرفتمت، نوش جانت

محیط بان‎/ مهدی تیموری (یزد) - گزارشی رسید مبنی بر اینکه یکی از شکارچیان معروف بوروتیه به همراه دوستش که از اهالی خوانسار است، برای شکار به منطقه شکار ممنوع رفته اند. ما هم به گمان اینکه آنها برای شکار وارد منطقه شده اند، جاده های ورودی و خروجی منطقه را قرق کردیم. آن شب خبری از او نشد، اما . . .

( در ادامه مطلب )

 


ادامه مطلب ...